Huisregels

Het is ons streven om alle 4Sport leden op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare faciliteiten. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven.

 1. Bij het betreden van de fitnessruimte ga je akkoord met de huisregels van 4Sport Training Center;
 2. De aanwijzingen van het 4Sport personeel dienen ten alle tijden strikt opgevolgd te worden;
 3. Men dient de andere leden met respect te behandelen en niet lastig te vallen;
 4. Grof-, intimiderend-, opruimend-, dreigend- en beledigend taalgebruik is niet toegestaan;
 5. Etenswaren zijn niet toegestaan in de fitnessruimte. Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten;
 6. Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;
 7. Dieren zijn niet toegestaan, met een uitzondering voor officiële hulphonden;
 8. Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van 4Sport;
 9. Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers;
 10. Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers, daar deze dagelijks worden gecontroleerd en opengemaakt;
 11. Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht;
 12. Het is verplicht schone en gepaste sportkleding en binnensportschoenen en te dragen;
 13. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. Bovenkleding dient bij de heren de schouderbladen te bedekken. Een T-shirt of mouwloos hemd is dus toegestaan, een zogenaamde haltertop niet. Het dragen van een haltertop of singlet is alleen toegestaan in de groepslesruimte;
 14. Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;
 15. Het is verplicht om de cardio apparatuur na gebruik te reinigen;
 16. Het is verplicht om na de training alle materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen;
 17. Het is niet toegestaan fitnessapparaten onnodig bezet te houden;
 18. Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid;
 19. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
 20. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in de fitnessruimte van 4Sport worden niet getolereerd.

4Sport Training Center behoudt zich het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels, of ander gebleken onacceptabel gedrag, een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het desbetreffende lidmaatschapsjaar, is per beëindigingsdatum direct verschuldigd en opeisbaar. Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.